அயல் இலக்கியம்

ஒரு சென்டிமீட்டர்- சீன மொழிச்சிறுகதை

பி ஷுமின்

ஒரு சென்டிமீட்டர்- சீன மொழிச்சிறுகதை பி ஷுமின் தமிழில்: தி.இரா.மீனா தனியாக பஸ்ஸில் பயணம் செய்யும் போது பெரும்பாலும் டிக்கெட் வாங்குவதைப் பற்றி டாவ்யிங் கவலைப்பட மாட்டாள்.ஏன் கவலைப்பட வேண் டும்? அவள் பயணம் செய்யாமல் இருந்தாலும் கூட  பஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பிலும் […]

லாட்டரிச் சீட்டு – தென் ஆப்பிரிக்கச் சிறுகதை

வில்லியம் ஊஸ்துய்ஸென்

லாட்டரிச் சீட்டு – தென் ஆப்பிரிக்கச் சிறுகதை வில்லியம் ஊஸ்துய்ஸென் தமிழில்: தமிழில் – எம்.எஸ். ஜெரோமுக்கும் அவன் தம்பி லாயிடுக்கும் இப்போது வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளும் நிலை வந்துவிட்டது. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை. அவர்கள் இருவரும் மீன் சந்தைக்குப் பின்னால் காற்றுக்கும் வழிப்போக்கர் […]