சிறுகதைகள்

சாம்பல் மேல் எழும் நகரம் – அம்பை

சாம்பல் மேல் எழும் நகரம் அம்பை ஓவியம்: மோனிகா கல்லூரியிலிருந்து திரும்பும்போது கீழ்த்தளத்தின் வீட்டின் முன் கூட்டம் கூடியிருந்தது. “எனக்கு அப்பவே தெரியும் இது நடக்கும்னுட்டு” என்ற உரத்த விமர்சனங்களும் ஆமோதிக்கும் குரல்களும் சற்றுத் தள்ளி நின்று தணிந்த குரலில் பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களின் […]

பிழம்பு – ஸர்மிளா ஸெய்யித்

பிழம்பு ஸர்மிளா ஸெய்யித் ஓவியம்: மோனிகா மஃரிபு அதான் ஒலித்து முடிந்துவிட்டிருக்க கிணற்றடிக்குப் போய் தம்பி தங்கைகளுடன் கூட்டமாகச் சேர்ந்து குளித்துவிட்டு குர்ஆனைப் பிரித்து ஓத ஆரம்பித்தாள். முற்றத்தில் காயப்போட்ட முந்திரிகளை அள்ளிச் சாக்கில் கட்டி முடித்துவிட்டு உம்மா மஃரிபு தொழுகைக்கு […]